Dr. J.A. Noordijk Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: 

  1. Het ondersteunen van projecten ter verbetering van de situatie in Nepal;
  2. Het (doen) ondersteunen van geestelijke en/of lichamelijke gehandicapte en/of sociaal kwetsbare kinderen in Nepal;
  3. Het (doen) ondersteunen van kinderen in Nepal en Kathmandu, onder meer door het betalen van een tegemoetkoming in de kosten van onderwijs en scholing, alsmede het stimuleren van goede schoolprestaties; en
  4. Het (doen) ondersteunen van werknemers en gewezen werknemers van het Summit Hotel in Kathmandu (Nepal) danwel hun nagelaten betrekkingen, indien deze door sociale en/of medische redenen in behoeftige omstandigheden komen te verkeren.
Gegevens ANBI
Naam: Dr. J.A. Noordijk Stichting
RSIN nummer: 800148927 
Adres: Surinamestraat 14
Postcode: 2585 GJ
Plaats: Den Haag
E-mail: noordijkstichting@gmail.com
Hoofdlijnen beleidsplan:

De Toekomst van de Noordijkstichting:

We zijn op dit moment aan het kijken wat we kunnen doen voor Nepal, wat we kunnen betekenen om te helpen bij de wederopbouw, na de aardbevingen in april 2015.

Er wordt bijgedragen aan een scholingsproject wat door  Stichting Veldwerk begeleid wordt, o.a. gevestigd in Sankhu, Hamro Gaun. Verder zijn we dit jaar begonnen met de samenwerking met de Stichting Kiran Namaste, zij vangen vrouwen en kinderen op die door omstandigheden hulp nodig hebben. Wij ondersteunen een scholingsproject wat direct door hen begeleid wordt. Er is dit jaar  ook weer een prijsuitreiking gepland om de kinderen te stimuleren uit ons oude scholingsproject om hun best te blijven doen op school.

Daarnaast blijven wij jaarlijks 240 euro aan Tika Ram betalen, in verband met zijn handicap.

Documenten:

 Jaarstukken_2014.pdf

 Activiteitenverslag_en_toelichting_balans.pdf

Noordijkstichting_ANBI-publicatie_2015.docx

Noordijkstichting_balans_2015.jpg

Noordijkstichting_vw_2015.jpg

Noordijkstichtin_begroting_2016.jpg

Noordijkstichting_ANBI-publicatie_2016.docx

Noordijkstichting_balans_31-12-2016.jpg

Noordijkstichting_vw_2016.jpg

Noordijkstichting_begroting_2017.jpg

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurder gemaakte onkosten.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer J.R. Wouters 
Penningmeester: Jonkheer G. Hooft Graafland 
Secretaris: Mevrouw S.I. Rutten 
Lid: De heer S. de Stoppelaar
Dr. J.A. Noordijk StichtingFroukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom StichtingVan Roijen Reuchlin Stichting