Loudon-Boon Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen, waarin de familie is geïnteresseerd, in binnen- en buitenland, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de Oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting is in 2021 geliquideerd.

Gegevens ANBI
Naam: Loudon-Boon Stichting
RSIN nummer: 851471237
Adres: Houtweg 71
Postcode: 2514 BN
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: 06-20131988
E-mail: aarnout@loudon.nu
Hoofdlijnen beleidsplan:

Het beleid is erop gericht om de jaarlijkse opbrengsten geheel aan te wenden voor de doelen die binnen de doelstelling worden voorgesteld.

De stichting is in 2021 geliquideerd.

Documenten:

 jaarstukken_2014.pdf

jaarrekening_2015_Loudon-Boon_Stichting.pdf

Rekening_2016_Loudon-Boon_Stichting.pdf

Rekening_2017_Loudon-Boon_Stichting.pdf

Rekening_2018_Loudon_Boon_Stichting.pdf

Rekening_2019_Loudon-Boon_Stichting.pdf

Rekening_2020_Loudon-Boon_Stichting.pdf

brief_van_KvK_inzake_uitschrijving_Handelsregister_Loudon-Boon_Stichting.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders zijn zelfstandig bevoegd.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jonkheer mr. A.A. Loudon
Secretaris: De heer mr. D.J. van Houten
Penningmeester: De heer J. Bergwerff
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting