Louisa van der Velden Stichting

Doelstelling

De stichting heeft tot doel een steunstichting te zijn voor andere ANBI's.

Gegevens ANBI
Naam: Louisa van der Velden Stichting
RSIN nummer: 805841878
Adres: Herengracht 185A
Postcode: 1016 BE
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
Telefoon: 010-2246224
E-mail: pieternel.kouwenhoven@loyensloeff.com
Hoofdlijnen actueel
beleidsplan
De stichting is in de eindfase van de aanwending van haar middelen. De stichting doet niet meer aan actieve fondsenwerving maar begeleidt nog slechts een aantal lopende projecten.
Documenten:

 jrk_2014.pdf

def_jrk_2015_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

 Activiteitenverslag

Jrk_2016_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

Jaarrekening_2017_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

Jaarrekening_2018_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

Jaarrekening_2019_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

Jaarrekening_2020_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

Liquidatiebalans_2021_Louisa_van_der_Velden_Stichting.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en lid. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:

De heer J. Bergwerff

Secretaris: Mevrouw P. Kouwenhoven
Penningmeester: De heer E.H. Singeling
Lid: De heer A.F.R. Kleijn
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting