Stichting Chanrone

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt in de zin van artikel 6.33 sub (b) van de Wet inkomstenbelasting 2001, of daarvoor in de plaats komende wetgeving, ofwel buitenlandse instellingen die het algemeen nut dienen en die ook gerangschikt zouden zijn indien zij binnen het Rijk gevestigd zouden zijn. 

De stichting is per 22 december 2020 geliquideerd.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Chanrone
RSIN nummer: 818757437
Adres: Groot Oever 9
Postcode: 7707 PV 
Postadres: Postbus 38, 7707 ZG Balkbrug
Plaats: Balkbrug
Land: Nederland
Telefoon: 0621274086
E-mail: stichtingchanrone@gmail.com
Documenten:

 Beleidsplan.pdf

 jrk_2014_Stichting_Chanrone.pdf

Jaarverslag_Stichting_Chanrone_2015_v_AM.pdf

Def_jrk_2015_Stichting_Chanrone.pdf

Jrk_2016_Stichting_Chanrone.pdf

Jaarverslag_Stichting_Chanrone_2016.pdf

Jaarverslag_stichting_Chanrone_2017.pdf

Financieel_verslag_2017_St_Chanrone.pdf

Financieel_verslag_2018_St_Chanrone.pdf

Financieel_verslag_2019_St_Chanrone.pdf

Financieel_verslag_2020_St_Chanrone.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer R. Eerens 
Penningmeester: Mevrouw P.J.B. Scholte
Secretaris: De heer A.R. Baron Mackay
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting