Stichting "Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation"

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van onderwijs, onderzoek, seminars en wetenschappelijke congressen op het gebied van het (internationale) belastingrecht in Nederland.

Gegevens ANBI

Naam: Stichting "Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation"
RSIN nummer: 821871031
Adres: Celebesstraat 98
Postcode: 2585 TP
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: 070-3505016
E-mail: mail@vanraad.eu
Documenten:

 Jaarrekening_Fasit_2013-2014.pdf

 Toelichting_bij_jaarrekening_2013-2014.pdf

Jaarrekening_Fasit_2014-2015.pdf

Stichting_FASIT_Jaarrekening_2016_V1.pdf

Stichting_FASIT_Jaarrekening_2016-2017_Stichting_RJ_640_V1.pdf

 Beleidsplan.pdf

FASIT_jaarrekening_2017-2018_V2_270619.pdf

Stichting_FASIT_Jaarrekening_2018-2019.pdf

Stichting_FASIT_Jaarrekening_2019-2020_V2.pdf

Stichting_FASIT_Jaarrekening_2020-2021_V1.pdf

Stichting_FASIT_Jaarrekening_2021-2022_V2.pdf

 

 

Activiteitenverslag:

De activiteiten in de afgelopen jaren en de toekomst zijn onder te verdelen in:

Werving van fondsen:

- Daaraan wordt gestalte gegeven door actieve benadering van toonaangevende  belastingadvieskantoren op het terrein van het internationale fiscale recht, zowel in Nederland als daarbuiten;

- Verder worden studenten en vroegere studenten benaderd om alumni bijdragen te leveren om toekomstige studenten financieel te kunnen ondersteunen.

Aanwending van middelen:

- Aan minder draagkrachtige studenten worden leningen verstrekt om het programma te kunnen volgen;

- De overige middelen worden zo veel als mogelijk ter beschikking gesteld in de vorm van leningen aan de Monumentenstichting ter zake van de huisvesting;

- En aan stichting International Tax Center ter zake van de inrichting van het gebouw.

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester

en secretaris. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer prof. mr. C. van Raad
Penningmeester: De heer prof. mr. F.A. Engelen
Secretaris: Mevrouw prof mr. T. Bender
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-Vroegvan Houten-Brom Stichting