Stichting Fideel

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van die organisaties en instellingen die zijn gerangschikt in de zin van artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956, of daarvoor in de plaats komende wetgeving, alsmede buitenlandse instellingen die het algemeen nu dienen en die op grond van de kwijtscheldingsregeling van artikel 67 van de Successiewet 1956 of daarvoor in de plaats komende wetgeving ook gerangschikt zouden zijn indien zij binnen het Rijk gevestigd zouden zijn. 

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Fideel
RSIN nummer: 812972478
Adres: Simon Stevinweg 39
Postcode: 1401 TB
Plaats: Bussum
Land: Nederland 
Telefoon: 06-46004437
E-mail: m_winsemius@hotmail.com 
Hoofdlijnen beleidsplan:

Gezamenlijk gaan we ieder jaar actief op zoek naar kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen. Kleine initiatieven die anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen, steunen wij. Initiatieven zoals een brassband die op zoek is naar instrumenten. Een cateringclub van meisjes tussen de 12 en 18 die geen kookbenodigdheden meer had. Een buurthuis die met de kinderen uit de buurt elke woensdagmiddag wilde koken voor de ouderen in de buurt, maar die geen goede kookvoorzieningen had. 

Activiteitenoverzicht:

* actief gezocht naar kleine initiatieven; 

* contact gehouden met initiatieven die we in het verleden hebben gesteund; 

* nieuwe relaties gelegd en deze benaderd voor eventuele schenkingen; 

* bestaande relaties gevraagd naar nieuwe ideeën en suggesties.

Documenten:

 Financieel_verslag_2014.pdf

Stichting_Fideel_jaarrekening_2015.pdf

Stichting_Fideel_jaarrekening_2016.pdf

Financieel_verslag_2017_Stichting_Fideel.pdf

Financieel_verslag_2018_Stichting_Fideel.pdf

Stichting_Fideel_financieel_verslag_2019.pdf

Stichting_Fideel_financieel_verslag_2020.pdf

Stichting_Fideel_financieel_verslag_2021.pdf

Stichting_Fideel_financieel_verslag_2022.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een penningmeester/secretaris en voorzitter. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd. 

 

Bestuurssamenstelling
Penningmeester/secretaris: De heer W.J. Kuperus
Voorzitter: Mevrouw M. Winsemius
Bestuurslid: De heer J. Bergwerff
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-Vroegvan Houten-Brom Stichting