Stichting J.G. van Dijk Fonds

Doelstelling

De stichting beoogt het algemeen maatschappelijk belang door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder aan die van protestestants christelijke signatuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting J.G. van Dijk Fonds
RSIN nummer: 804663300
Adres: Jan Ligthartstraat 8
Postcode: 8265 CK
Plaats: Kampen
Land: Nederland
Documenten:

  Balns_per_31_december_2014.pdf

Jaaroverzicht_Balans_en_Winst_en_Verlies_rek_2015.pdf

Jaarverslag_voor_Stichting_JG_van_Dijk_fonds_2016.pdf

Beleidsplan_van_de_stichting_JG_van_Dijk_Fonds_jaar_2016.pdf

Gegevens_Stichting_voor_website_jaar_2017.pdf

St_JG_van_Dijk_Fonds_jaarverslag_2018.pdf

St_JG_van_Dijk_Fonds_jaarverslag_2019.pdf

St_JG_van_Dijk_Fonds_jaarverslag_2020.pdf

St_JG_van_Dijk_Fonds_jaarverslag_2021.pdf

St_JG_van_Dijk_Fonds_jaarverslag_2022.pdf

St_JG_van_Dijk_Fonds_jaarverslag_2023.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester/secretaris en een lid. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: drs. B.W. Gort
Penningmeester/secretaris: J.G. van Dijk
Lid: mr. B.E. Tijans
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-Vroegvan Houten-Brom Stichting