Stichting Koepel op Duin

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

a. de instandhouding van van cultuur historische waarden, in het bijzonder met betrekking tot landgoederen en buitenplaatsen en de daarop aanwezige historische bebouwing;

b. het behoud van individuele flora- en fauna elementen;

c. het bevorderen en stimuleren van studie naar ne kennis van deze waarden en de daarmee verbandhoudende cultuuruitingen als landbouw en park/tuinaanleg;

d. de samenwerking met gelijk gerichte organisaties.

Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorerlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Koepel op Duin
RSIN nummer: 816093817
Adres: Laan van Oostergeest 2
Postcode: 2361 GA
Plaats: Warmond
Land: Nederland
Telefoon: 071-3011751
E-mail: info@oostergeest.nl
Documenten:

 def_jr_2014_SKOD.pdf

 Beleidsplan_en_Activiteitenverslag_20150623_SKOD.pdf

St_Koepel_op_Duin_def_jr_2015.pdf

Stichting_Koepel_op_Duin_publicatieverslag_2016.pdf

Activiteitenverslag_2016_St_Koepel_op_Duin.pdf

Beleidsplan_2017_St_Koepel_op_Duin.pdf

502_SKOD_def_jr_2017.pdf

Stichting_Koepel_op_Duin_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2018.pdf

Activiteitenverslag_2019__beleidsplan_St_Koepel_op_Duin.pdf

Stichting_Koepel_op_Duin_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2019.pdf

Beleidsplan__activiteitenverslag_2020_St_Koepel_op_Duin.pdf

Stichting_Koepel_op_Duin_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2020.pdf

502_SKOD_definitieve_jaarrekening_2021.pdf

Stichting_Koepel_op_Duin_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2022.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, twee secretarissen, penningmeester en een lid. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd doch ontvangen -indien gewenst- wel een onkostenvergoeding.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer J.W. Leemans
Secretaris/penningmeester: De heer M.H. Lindo
Secretaris: Jonkvrouw L.L.A.M. Leemans-van Nispen tot Pannerden
Lid: De heer B.C. van Beek
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting