Stichting Oud Rande Fundatie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel steun te verlenen aan in Nederland bevestigde kerkelijke, culturele, charitatieve, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke en algemeen nut beogende instellingen en meer in het bijzonder:

a. het bevorderen van toepassing van therapieën gericht op persoonlijke groei en bewustwording;

b. het bevorderen van de kennis en toepassing van methoden voor een verantwoorde voeding en een goede lichamelijke gezondheid.

De stichting is in 2021 geliquideerd.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Oud Rande Fundatie
RSIN nummer: 816038959
Adres: Else Mauhslaan 63
Postcode: 2597 HB
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: 070-326 49 34
E-mail:

sorf@pehabo.nl

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het beleid is gericht op de jaarlijkse opbrengsten geheel aan te wenden aan de doelen die binnen het bestuur worden voorgesteld.

De stichting is in 2021 geliquideerd.

Documenten:

 jaarstukken_2014.pdf

St_Oud_Rande_Fundatie_jaarstukken_2015.pdf

Baten_en_Lasten_2016.pdf

Stichting_Oud_Rande_Fundatie_verslag_2017.pdf

Stichting_Oude_Rande_Fundatie_verslag_2018.pdf

2019_SORF_jaarverslag_getekend.pdf

Stichting_Oud_Rande_Fundatie_jaarverslag_2020.pdf

Stichting_Oud_Rande_Fundatie_jaarplan_2021.pdf

2021_jaarverslag.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice- voorzitter, penningmeester, en een secretaris. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Secretaris: ing. I.A.M. ten Hagen
Voorzitter: Mr. M.T.P. ten Hagen
Penningmeester: ing. I.A.M. ten Hagen
Lid Dhr. J.P.A. ten Hagen
   
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting