Stichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate College

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging Mordenate College welke als doelstelling heeft het bevorderen van de kennis en het inzicht van de studenten van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het bevorderen van functionele internationale contacten ten behoeve van studenten van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden; het verlenen van financiële steun aan diegenen die lid zijn van genoemde vereniging Mordenate College en voor hun studie financiële steun behoeven; het verkrijgen, beheren en exploiteren van een gebouw ten gebruike door de leden van genoemde vereniging. 

Gegevens ANBI

 

Bestuurssamenstelling
Penningmeester: De heer prof. mr. C. van Raad
Voorzitter: De heer prof. mr. H.J. Snijders
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting