Stichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate College

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging Mordenate College welke als doelstelling heeft het bevorderen van de kennis en het inzicht van de studenten van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het bevorderen van functionele internationale contacten ten behoeve van studenten van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden; het verlenen van financiële steun aan diegenen die lid zijn van genoemde vereniging Mordenate College en voor hun studie financiële steun behoeven; het verkrijgen, beheren en exploiteren van een gebouw ten gebruike door de leden van genoemde vereniging. 

Gegevens ANBI
Naam: Stichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate College
RSIN nummer: 009332273
Adres: Celebesstraat 98
Postcode: 2585 TP
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: 070-3505016 
E-mail: mail@vanraad.eu
Documenten:

 Stichting_Mordenate_College_Jaarverslag_13_14.pdf

 Beleidsplan.pdf

Activiteitenverslag_over_het_boekjaar_2019-2020.pdf

DMS-21964617-v1-Mordenate_Jaarverslag_2014_2015.pdf

Stichting_Mordenate_College_Jaarverslag_2015-2016.pdf

DMS-27726219-v1-Stichting_Mordenate_College_Jaarverslag_2016_2017.PDF

DMS-_30654290-v1-Stichting_Mordenate_College_Jaarverslag_2017_2018.PDF

Stichting_Mordenate_College_Jaarverslag_2018_2019.pdf

Stichting_Mordenate_College_Jaarverslag_2019_202045220377.1.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een penningmeester en een voorzitter. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Penningmeester: De heer prof. mr. C. van Raad
Voorzitter: De heer prof. mr. H.J. Snijders
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting