Stichting tot behoud van het Erfgoed

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opbouwen en onderhouden van natuur en landschap, de verfraaiing van de publieke ruimte en de zorg voor monumenten, teneinde materiële en natuurlijke erfgoed veiling te stellen, en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Gegevens ANBI
Naam: Ten Cate Stichting tot behoud van het Erfgoed
RSIN nummer:  8573.24.433
Adres: Wierdensestraat 208
Postcode: 7604 BR
Plaats: Almelo
Land: Nederland
Telefoon: 0546-812179
E-mail: egberttencate@hotmail.com 
Hoofdlijnen beleidsplan:

Het beleid is gericht op het opbouwen en onderhouden van natuur en landschap, de verfraaiing van de publieke ruimte en de zorg voor monumenten, teneinde materiële en natuurlijke erfgoed veiling te stellen, en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De jaarlijkse inkomsten van de stichting worden hiervoor aangewend.

Documenten:

 Stichting_tot_behoud_van_het_Erfgoed_-_beleidsplan.pdf

St_Behout_van_het_Erfgoed_jaarverslag_2017.pdf

Finacieel_verslag_2018.pdf

Jaarcijfers_2019.pdf

Jaarcijfers_2020.pdf

Jaarcijfers_2021.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit vijf bestuurders. Het bestuur heeft  gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Bestuurder Mevrouw F. ten Cate
Penningmeester Mevrouw J. ten Cate
Bestuurder Mevrouw A.C. ten Cate
Voorzitter De heer A.J. ten Cate
Bestuurder De heer D.J. Raithel
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting