Stichting Universitas

Doelstelling

Het verlenen van steun aan charitatieve instellingen, werkzaam op medisch gebied, alsmede aan charitatieve en wetenschappelijke instellingen, die speciaal werkzaam zijn op het gebied van de alternatieve geneeswijzen en psychosomatische ziekten.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Universitas
RSIN nummer: 816182401
Adres: Mimosastraat 45
Postcode: 2555 DP
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: 06-83662388
E-mail: vandernat@stichting-universitas.nl
Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting bezit slechts het bloot eigendom van een vermogen waarover de vruchtgebruikster de volledige beschikking heeft tot aan overlijden. Een beleidsplan zal worden opgesteld wanneer het vruchtgebruik eindigt.

Activiteitenoverzicht:

De stichting voert met ingang van 2021 de activiteiten uit van haar zuster-ANBI. Ter bescherming van de privacy van de oprichtster van deze zuster-ANBI wordt de naam van deze stichting hier niet genoemd.

Werkzaamheden_voor_zuster-ANBI.pdf

Documenten:

 jaarstukken_2014.pdf

St_Universitas_jaarverslag_2015.pdf

Stichting_Universitas_financieel_verslag_2016.pdf

Stichting_Universitas_financieel_verslag_2017.pdf

Stichting_Universitas_financieel_verslag_2018.pdf

Stichting_Universitas_financieel_verslag_2019.pdf

St_Universitas_financieel_verslag_2020.pdf

Financieel-verslag-2021-Universitas.pdf

Standaardformulier-Publicatieplicht-Universitas-2022.pdf

Standaardformulier-Publicatieplicht-Universitas-2023.pdf

Activiteitenverslag-2023-Universitas.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit drie leden. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer K. Schreiner
Secretaris/penningmeester: De heer P.H. van der Nat
Lid: De heer J. Bergwerff
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting