Stichting Van der Velden-Vroeg

Doelstelling

Het verlenen van steun aan charitatieve en wetenschappelijke instellingen, werkzaam op medisch en sociaal gebied voor zowel mensen (waaronder kinderen, al dan niet met een handicap) als dieren.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Van der Velden-Vroeg
RSIN nummer: 856546069
Adres: Mimosastraat 45
Postcode: 2555 DP
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon:  0683662388
E-mail:  phvdnat@ziggo.nl
Beleidsplan

 St_Van_der_Velden-Vroeg_beleidsplan.pdf

Activiteitenoverzicht:

 Om haar doelstellingen te realiseren worden de activiteiten van de stichting met ingang van 2021 uitgevoerd door haar zuster-ANBI, stichting Universitas (Stichting Universitas (anbipublicatie.nl).

Documenten:

 Jaarrekening_2016_St_Van_der_Velden-Vroeg.pdf

 Jaarrekening_2017_St_Van_der_Velden-Vroeg.pdf

Stichting_Van_der_Velden-Vroeg_financieel_verslag_2018.pdf

Stichting_Van_der_Velden-Vroeg_financieel_verslag_2019.pdf

St_Van_der_Velden-Vroeg_financieel_verslag_2020.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit drie leden. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer K. Schreiner
Secretaris/penningmeester: De heer P.H. van der Nat
Lid: De heer J. Bergwerff
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting