Stichting Sterker Samen

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

a)

het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties, door burgers te activeren bij het inrichten van hun leven en het behouden van hun eigen regie met behulp van mensen uit hun eigen netwerk en zo nodig professionele ondersteuning.

b)

het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van de wisselwerking tussen leefwereld van de burgers (in kwetsbare omstandigheden) en de systeemwereld, vanuit een onafhankelijke positie. Hierbij wordt de burger ondersteund en gestimuleerd bij hbehouden van eigen regie, wanneer er ingrijpen dreigt van uit de overheid.

c)

het versterken van de regie, het ontwikkelen van verbinding en veerkracht in breder verband.

d)

het (doen) organiseren van familie(groeps)plan-bijeenkomsten, herstelbijeenkomsten etc. met als doel het ondersteunen van burgers bij het vinden van oplossingen samen met hun netwerk.

het adviseren van de systeemwereld ten bate van het beter inrichten van de samenleving waarbij de burger de regie heeft en de systeemwereld daarbij aansluit.

e)

het initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven op het gebied van burgerkracht en participatie, outreachend werken, het geven van adviezen, het organiseren van congressen en bijeenkomsten, het bijhouden van een website, het uitgeven van boeken en andere publicaties, het organiseren en het geven van lessen en trainingen, het ontwikkelen van lesmethodes.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting Sterker Samen
RSIN nummer: 60691905
Adres: Recht Boomssloot 59 II
Postcode: 1011 CV
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
Telefoon: 06-52000 360
E-mail: contact@eigen-plan.nl
Hoofdlijnen actueel beleidsplan  Beleidsplan_Stichting_Sterker_Samen_-_Eigen_Plan.pdf
Activiteitenverslag

Activiteiten_verslag_Stichting_Sterker_Samen_-_Eigen_Plan.pdf

Documenten:

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2015_V2.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2016_V4.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_Stichting_2017_V4.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_Stichting_RJ640_2018_V5.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_2019_V3.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_2020_V2._getekend.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_2021_V3.pdf

Stichting_Sterker_Samen_Jaarrekening_2022_V3.pdf 

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd

Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter: C. de Jong
Penningmeester: W. Haanappel
Secretaris: T. Nieuwenhuijsen
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting