van Houten-Brom Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de Oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Gegevens ANBI
Naam: van Houten-Brom Stichting
RSIN nummer: 851468263 
Postadres: Postbus 17164, 2502 CD Den Haag
Land: Nederland 
Hoofdlijnen beleidsplan: Het beleid is gericht op de jaarlijkse opbrengsten geheel aan te wenden aan de doelen die binnen het bestuur worden voorgesteld.
Documenten:

 jaarstukken_2014.pdf

Jaarstukken_2015.pdf

Rekening_2016_van_Houten-_Brom_Stichting.pdf

Jaarverslag_2017.pdf

Jaarverslag_2018_Van_Houten_Brom_Stichting.pdf

Van_Houten-Brom_Stichting_2019.pdf

Van_Houten-Brom_Stichting_2020.pdf

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders zijn zelfstandig bevoegd.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer mr. D.J. van Houten
Secretaris: Jonkheer mr. A.A. Loudon
Penningmeester: De heer J. Bergwerff
Froukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting IKStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom Stichting