Van Roijen Reuchlin Stichting

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van goede doelen, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de Oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Gegevens ANBI
Naam: Van Roijen Reuchlin Stichting
RSIN nummer:  860384123
Adres: Van Hogenhoucklaan 58P
Postcode: 2596 TE
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Telefoon: 070-5144470
E-mail: vanroijen.jh@hetnet.nl
Hoofdlijnen beleidsplan: Het beleid is erop gericht om de jaarlijkse opbrengsten geheel aan te wenden voor de doelen die binnen de doelstelling worden voorgesteld.
Documenten:  Roijen_stichting_beleidsplan.pdf
Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders zijn zelfstandig bevoegd.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer mr. J.H.R.D. van Roijen
Secretaris: Jonkheer mr. A.A. Loudon
Penningmeester: De heer J. Bergwerff
Dr. J.A. Noordijk StichtingFroukje Wolbers StichtingLoudon-Boon StichtingLouisa van der Velden StichtingStichting ChanroneStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Koepel Op DuinStichting Oud Rande FundatieStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-VroegStichting Van Karnebeek4Kidsvan Houten-Brom StichtingVan Roijen Reuchlin Stichting