Stichting JOERI

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het algemeen nut als gedefinieerd in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, waaronder het even van geld en verstrekken van financiële bijdragen aan algemeen nu beogende instellingen (ANBI) en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Gegevens ANBI
Naam: Stichting JOERI
RSIN nummer: 854332145
Adres: Jan van Goyenkade 6
Postcode: 1075 HN
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
E-mail stichtingjoeri@gmail.com
Documenten:

Beleidsplan_Stichting_JOERI_2019_002.pdf

  Jaarstukken_2014.pdf

Stichting_JOERI_verslag_2015.pdf

Jaarrekening_2016_van_Stichting_Joeri.pdf

Jaarrekening_2017_van_Stichting_Joeri.pdf

Jaarrekening_2018_van_Stichting_Joeri.pdf

Jaarrekening_2019_van_Stichting_Joeri.pdf

20210603_Jaarrekening_2020_St_Joeri.pdf

20220407_Jaarrekening_2021_St_Joeri.pdf

20230614_Jaarrekening_2022_Stichting_JOERI.pdf

Jaarrekening_2023_Stichting_JOERI.pdf

St._JOERI_-_Beleidsplan_2024-2028_.pdf

 

Bestuurssamenstelling en -bevoegdheid: Het bestuur bestaat uit een voorzitter en drie leden. Het bestuur heeft gezamenlijke bevoegdheid bij twee of meer leden.
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jonkvrouw E.T. van Karnebeek
Lid: Mevrouw J.M. Thijssen
Lid: Mevrouw M.H.A. van den Broek
Lid: Mevrouw Stolle-de Vries
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-Vroegvan Houten-Brom Stichting