Registreren

Vul onderstaand de benodigde gegevens in welke voor publicatie gebruikt zullen worden.

De naam van de instelling
RSIN nummeri
 
Post- of bezoekadresi
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
 
De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling (statuten, interne regelgeving)i
Geef een duidelijke beschrijving
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplani
(bestandsformaat PDF, Word, Excel)
Selecteer een bestand of geef een duidelijke beschrijving
De bestuurssamenstellingi
(bestandsformaat PDF, Word, Excel)
Selecteer een bestand of geef een duidelijke beschrijving
Het beloningsbeleidi
(bestandsformaat PDF, Word, Excel)
Selecteer een bestand of geef een duidelijke beschrijving
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instellingi
(bestandsformaat PDF, Word, Excel)
Selecteer een bestand of geef een duidelijke beschrijving
De (verkorte) balans en de staat van baten en lasten, met toelichtingi
(bestandsformaat PDF, Word, Excel)
Selecteer een bestand of geef een duidelijke beschrijving
 
Ik ga akkoord met het publiceren van bovenstaande gegevens en de jaarlijkse kosten van € 180 (exclusief BTW).
Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
 
Froukje Wolbers StichtingStichting FasitStichting FideelStichting J.G. van Dijk FondsStichting JOERIStichting Kunstcollectie Lampe/PlompenStichting Sterker SamenStichting ter ondersteuning van de Vereniging Mordenate CollegeStichting tot Behoud van het ErfgoedStichting UniversitasStichting Van der Velden-Vroegvan Houten-Brom Stichting